Tiltaksklasse 2

Buen Bygg AS har sentral godkjennelse i tiltaksklasse 2 for kontrool av prosjektering og utførelse av Brannsikkerhet, konstruksjonssikkerhet og bygningsfysikk.

Vi påtar oss kontroll av alle 4 obligatoriske kontrollområder ved å leie inn Dr. ing Bjørn Buen AS som ansvarlig for geoteknikk.

Ved sprengningsarbeider påtar vi oss tilstandsregistrering av omkringliggende bygninger, beregning av hva bygningene tåler av rystelser, rystelsesmåling og tilstandsregistrering etter gjennomførte sprengningsarbeider.