Fra 01.01.2013 er det innført obligatorisk kontroll i forbindlse med de fleste byggesaker.

Hva skal kontrolleres?

1. Våtrom (rom med sluk) og lufttetthet i yttervegger, skal kontrolleres i alle nybygg og nye tilbygg til eksisterende bygg. Bygging av våtrom i eksisterende bygg er ikke underlagt kontroll, men en vil anbefale på det sterkeste at dette gjøres for å sikre at tettesjikt/membran er riktig utført.
2. For større og mer kompliserte bygg skal det utføres kontroll av prosjektering og utførelse innenfor områdene geoteknikk, konstruksjonssikkerhet, brannsikkerhet og bygningsfysikk.bilde1

Hvem engasjerer kontrollør?

– Byggherre må selv engasjere kontrollør. Arkitekter og husleverandører vil i de fleste tilfeller ha oversikt over godkjente kontrollører.

Hvem kan kontrollere?

– Kontrolløren skal ha god faglig bakgrunn og på like linje med prosjekterende og utførende, søke bygningsmyndighetene om godkjennelse for hvert oppdrag. Som andre aktører i byggebransjen, kan også kontrollører få sentral godkjenning og vil da være registrert i databasen til Direktoratet for byggkvalitet, www.dibk.no.

Buen Bygg AS er godkjent våtromsbedrift og har sentral godkjenning som uavhengig kontrollør i tiltaksklasse 1 og 2.