Takstforretning

Takstmann Trond Buen er autorisert til følgende takstoppdrag:

Reklamasjon på byggearbeiderI en situasjon hvor en ønsker å reklamere på utførte byggearbeider, vil det være nødvendig å få utarbeidet en rapport som dokumenterer feilene opp mot lover, forskrifter og avtaler. En slik rapport gir i de fleste tilfeller større gjennomslagskraft når det skal fremsettes krav.

Eierskifte

Krav i forbindelse med eierskifteforsikring må dokumenteres med rapport fra autorisert takstmann.

Skjønn

Ved store skader på bygninger settes erstattingen ved skjønn hvor forsikringstaker og forsikringsselskap skal oppnevne hver sin skjønnsmann. Det vil si at disse skjønnsmenn setter erstatningssummen. I en slik sammenheng vil det være viktig med erfaring og oppdaterte kunnskaper.

Skade/naturskade

Skadetaksering rekvireres i de fleste tilfeller gjennom forsikringsselskap.